YÖKDİL SAĞLIK OKUMALARI - YÖKDİL SAĞLIK reading okuma parçaları ve çevirileri

YÖKDİL SAĞLIK OKUMALARI - YÖKDİL SAĞLIK reading okuma parçaları ve çevirileri

YÖKDİL SAĞLIK OKUMALARI - YÖKDİL SAĞLIK reading okuma parçaları ve çevirileri

YÖKDİL SAĞLIK OKUMALARI - YÖKDİL SAĞLIK reading okuma parçaları ve çevirileri

OKUMA PARÇASI

One of the most exciting and potentially beneficial areas of brain research exists at the interface between neuroscience and the physical sciences of engineering, information technology, and robotics. Here biological and physical science converge in a new creative alliance that aims to exploit similarities and differences between the ways brains and computers work. The potential benefits of this research are as diverse as they are important. They include the possibility of creating brain-machine hybrids that will restore the brain’s sensory and motor functions damaged by disease or accident. These devices may also expand the capabilities of the normal brain, making the bionic man of science fiction a reality. In addition, the synergy between neuroscience and computer science is capable of delivering a new generation of artificially intelligent agents, autonomous mobile robots, for example, to perform jobs we would prefer not to do ourselves.

 

ANAHTAR KELİMELER

exciting (adj) : heyecan verici
beneficial (adj) : yararlı
brain (n) : beyin
exist (v) : var olmak, bulunmak
converge (v) : birleşmek
creative (adj) : yaratıcı
alliance (n) : ittifak, işbirliği
aim (v) : amaçlamak
exploit (v) : kullanmak
similarity (n) : benzerlik
diverse (adj) : çeşitli
include (v) : içermek, kapsamak
damage (v) : hasar vermek, zarar görmek
capable (adj) : beceriye sahip, muktedir
artificially (adv) : suni(şekilde)

 

SORULAR

1) Which of the following words is the synonym of the underlined word in the passage?

A) manipulate

B) abuse

C) misuse

D) ill-treat

E) utilize

 

2) It is clearly stated in the passage that brain-machine hybrids ----.

A) will be used only in cases where the patient’s sensory and motor functions are damaged by disease or accident

B) are just one of the possibilities that can be produced by the collaboration between biological and physical science

C) are far from being key to the creation of the bionic man

D) will be the ultimate destination of the interface between neuroscience and information technology

E) will have more similarities with than differences from human brain

 

3) It can be inferred from the passage that the synergy between neuroscience and computer science ----.

A) is on the verge of completing the full control of the workings of the brain

B) is a new generation approach in the field of information technology

C) will have more medical benefits than scientific benefits

D) may lead to the creation of devices that will do the unwanted tasks for humans

E) may be useful for designing better computers to be used by bionic men

 

CEVAP ANAHTARI

1) E

2) B

3) D

PUT UP

TAMAMEN YÖKDİL SAĞLIK FORMATINDA 30 OKUMA PARÇASI, VİDEO ANALİZİ, SORULAR VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI İÇİN SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

One of the most exciting and potentially beneficial areas of brain research exists at the interface between neuroscience and the physical sciences of engineering, information technology, and robotics.

Beyin araştırmalarının en heyecan verici ve potansiyel olarak yararlı alanlarından birisi, nörobilim ile fiziksel mühendislik bilimleri, bilgi teknolojisi ve robotik arasında bir ara noktada bulunmaktadır.

Here biological and physical science converge in a new creative alliance that aims to exploit similarities and differences between the ways brains and computers work.

Burada biyolojik ve fiziksel bilim, beynin ve bilgisayarların çalışma şekli arasındaki benzerlik ve farklılıkları kullanmayı amaçlayan yeni ve yaratıcı bir işbirliğinde birleşmektedir.

The potential benefits of this research are as diverse as they are important.

Bu araştırmaların potansiyel yararları önemli olduğu kadar çeşitlidir.

They include the possibility of creating brain-machine hybrids that will restore the brain’s sensory and motor functions damaged by disease or accident.

Bu araştırmalar hastalık ya da kazayla hasar gören beynin duyusal ve motor fonksiyonlarını onaracak beyin-makine hibridleri yaratma olasılığını da içine almaktadır.

These devices may also expand the capabilities of the normal brain, making the bionic man of science fiction a reality.

Bu aygıtlar bilim kurgulardaki biyonik insanı gerçeğe dönüştürerek normal beynin kabiliyetlerini de artırabilecektir.

In addition, the synergy between neuroscience and computer science is capable of delivering a new generation of artificially intelligent agents, autonomous mobile robots, for example, to perform jobs we would prefer not to do ourselves.

Üstelik nörobilim ve bilgisayar bilimi arasındaki sinerji, kendimiz yapmamayı tercih ettiğimiz işleri yapmak için otonom mobil robotlar gibi yeni bir yapay zeka araçları nesli yaratma becerisine de sahiptir.

 

TAMAMEN YÖKDİL SAĞLIK FORMATINDA 30 OKUMA PARÇASI, VİDEO ANALİZİ, SORULAR VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI İÇİN SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

 

 

 
Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!