YOKDİL Sağlık Bilimleri Sınavında Çıkmış Phrasal Verbs (Deyimsel fiiller) Kelime Listesi

YOKDİL Sağlık Bilimleri Sınavında Çıkmış Phrasal Verbs (Deyimsel fiiller) Kelime Listesi

Account for: Sorumlu olmak, açıklamak
Ask for: İstemek, talep etmek
Back up: Desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
Break down: Bozulmak
Break into: Dalmak, zorla girmek
Break up: Ayrılmak, boşanmak
Bring about: Neden olmak, yol açmak
Bring in: Sunmak, getirmek
Bring off: Kurtarmak, başarmak
Bring out: Yayımlamak, çıkarmak
Bring up: Yetiştirmek, büyütmek
Build up: Kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak
Call for: Gerektirmek, istemek, çağırmak
Carry on: Devam etmek
Carry out: Uygulamak, yerine getirmek
Catch up: Aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
Clear up: Gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak, gidermek
Come across: Karşılaşmak, rastlamak
Come in: Moda olmak
Come into: Mirasa konuvermek
Come up with: Ortaya bir düşünce atmak, üretmek
Cope with: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Count on: Güvenmek
Cut down: Azaltmak
Cut down on: Kısmak, azaltmak
Cut off: Ayırmak, koparmak
Cut out: Kesmek, bırakmak
Deal with: İle ilgilenmek, icabına bakmak
Do with: İstemek, ihtiyaç duymak
Draw up: Düzenlemek, yazmak
Drop in: Habersiz ziyaret etmek
End up: Bitmek, sonuçlanmak, kalmak
Fall off: Düşmek, azalmak, damlamak
Fight off: Defetmek, yenmek
Figure out: Anlamak, çözmek, halletmek
Fill out: Form doldurmak
Find out: Bulmak, anlamak
Get across: Anlaşılmak, açıklamak
Get along with: İyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
Get in: İçeri girmek, içeriye girmek
Get into: Binmek, girmek
Get off: İnmek, ayrılmak, çıkmak
Get on: Araca binmek
Get over: Atlatmak, üstesinden gelmek, başa çıkmak
Get rid of: Başından savmak, kurtulmak
Get through: Bitirmek, geçirmek, başarmak
Give in: Teslim etmek, pes etmek, kabullenmek
Give rise to: Neden olmak, yol açmak
Give up: Bırakmak
Go for: Çabalamak, gayret etmek, bulmak
Go on: İlerlemek, devam etmek
Go over: Gözden geçirmek, ayrıntılar üzerinde durmak
Go through: Katlanmak, çekmek
Grow up: Yetişkin olmak, büyümek
Hold up: Geciktirmek, durdurmak
Keep off: Uzak tutmak, yaklaştırmamak
Keep on: Devam etmek, sürdürmek
Keep up: Devam ettirmek, sürdürmek
Keep up with: Ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
Lead to: Sonuçlanmak
Leave out: Karıştırmamak, dışında tutmak
Look after: Göz kulak olmak, bakmak
Look down: Küçük görmek, değeri düşmek
Look down on: Küçük görmek, aşağılamak
Look for: Aramak
Look forward to: Dört gözle beklemek
Look into: İçeri bakmak, incelemek, yoklamak
Look out: Dikkat etmek, bakmak
Look out for: Dikkat etmek, bakmak
Look over: Gözden geçirmek, incelemek
Look up: Sözlükte aramak, bakınmak,arayıp bulmak
Make do: İdare etmek, yetinmek
Make for: E doğru gitmek, yürümek
Make out: Fark etmek, anlamak
Make sure: Emin olmak, sağlama almak
Make up: Oluşturmak, uydurmak
Make up for: Telafi etmek
Open up: Söz açmak, açılmak
Pay for: Ödemek, karşılığını ödemek
Pick up: Toplamak, almak
Point out: Belirtmek, işaret etmek, göstermek
Pull out of: Bırakmak, terk etmek
Pull through: Şifa bulmak, iyileşmek
Pull up: Durmak, sağa çekmek
Put down: Rezil etmek, fırçalamak
Put forward: Öne sürmek, iddia etmek
Put in: Katmak, ilave etmek, eklemek
Put off: Ertelemek
Put on: Giymek, takmak
Put out: Söndürmek
Put over: Ertelemek, tecil etmek
Put through: Telefonu bağlamak, bağlamak
Put up: Misafir etmek, ağırlamak
Put up with: Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
Related to: Ait , ile ilgili
Rely on: Güvenmek, dayanmak
Rule out: Kabul etmemek, çıkarmak, almamak
Run off: Kaçmak, firar etmek
Run out: Bitirmek, tüketmek
Run out of: Kalmamak , tükenmek
Run up: Birden artmak, borcu artmak
See to: İlgilenmek, icabına bakmak
Set out: Yola çıkmak, başlamak, koyulmak
Set up: Kurmak, oluşturmak
Show off: Gösteriş yapmak, hava atmak
Slow down: Yavaşlamak, yavaşlatmak
Sort out: Ayırmak, seçip ayırmak, sınıflandırmak
Take after: Çekmek, benzemek
Take back: Sözünü geri almak
Take care of: İlgilenmek, özen göstermek
Take down: Not etmek, yazmak
Take in: Anlamak
Take into account: Dikkate almak, göz önüne almak
Take off: Çıkarmak, havalanmak
Take over: Devralmak, üstlenmek
Take place: Vuku bulmak, olmak
Take up: Meşgul olmak
Throw up: Kusmak, istifra etmek
Turn down: Reddetmek, kabul etmemek
Turn in: Geri teslim etmek
Turn into: Dönüştürmek, dönüşmek
Turn on: Açmak (radyo vs.), çevirmek
Turn out: Olmak, sonuçlanmak
Turn up: Çıka gelmek, ortaya çıkmak
Use up: Harcamak, bitirmek, tüketmek
Wait for: Beklemek
Wake up: Uyanmak, uyandırmak
Wipe out: Yok etmek, silip temizlemek
Work out: Çözmek (problem), çalışma yapmak

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!