YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

Absolutely: Kesinlikle, tamamen
Accidentally: Kazara ,tesadüfen, rastlantı sonucu
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Aground: Karaya oturmuş şekilde
Ahead: İlerde, önde, önceden
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak
Backwards: Geriye, geriye doğru, geri
Barely: Ancak, anca, zar zor
Basically: Esasında, temel olarak
Broadly: Geniş geniş, genel olarak
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Clockwise: Saat yönünde
Conjointly: Birleşik olarak, müşterek
Consistently: Tutarlı bir şekilde
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Eminently: Fazlasıyla, pek
Evenly: Eşit olarak, başa baş olarak
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Fairly: Oldukça, epey, dosdoğru
Fortunately: Neyse ki
Frankly: Açıkça, dobra dobra, dürüstçe
Furthermore: Ayrıca, bundan başka, üstelik
Gradually: Azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe
Hence: Bundan, bundan dolayı
Highly: Büyük ölçüde, çok, son derece
Immediately: Derhal, hemen
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Inevitably: Kaçınılmaz biçimde
Instantly: Hemen, derhal, hemencecik
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Least: En az derece, en az
Likewise: Ayni şekilde
Literally: Harfi harfine, tam anlamı ile
Mainly: Çoğunlukla
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Midst: Orta, orta yer
Moreover: Bundan başka, üstelik
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Namely: Yani, şöyle ki
Nevertheless: Yine de, buna rağmen, bununla beraber
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Officially: Resmi olarak, resmen
Offshore: Kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
Onwards: İleri, ileriye, beri, sonra
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Partially: Kısmen
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Personally: Şahsen, kişisel olarak
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Son zamanlarda, geçenlerde
Regularly: Devamlı, düzenli olarak
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Reportedly: Söylendiğine göre
Roughly: Kabaca, aşağı yukarı
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seemingly: Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
Seldom: Nadiren, seyrek, arada bir
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Sparsely: Seyrek olarak
Specially: Özellikle, özel olarak, bilhassa
Steadily: Düzenli bir şekilde
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Aniden
Surely: Elbette, muhakkak
Terribly: Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
Therefore: Bu nedenle, bundan dolayı
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Upstream: Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
Upwards: Yukarı, yukarıya, itibaren
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!